Imatge

Equip de mestres de secundària, funcions i àrees de les quals són responsables

- Vicent Calabuig [Castellà 4t i secretàri]

- Empar Martínez, coordinadora [Valencià, Castellà 3r , Animació lectora, biblioteca]

- Paco Raga [Informàtica 2n, Naturals 1r i 2n, Biologia-Geologia 3r i 4t, Física i Química 3r, Física 4t, taller de teatre i TMI a 4t, laboratori 3r]

- Hèctor Salvo  [Anglés, Anglés pràctic a 4t, Castellà de 1r i 2n, taller instrumental]

- Encarna Coret tutora de 3r [Tecnologia, Química 4t, Matemàtiques 4t opció B, Matemàtiques 3r, laboratori 3r]

- Mario López [Educació Física]

- Manel Mateu [Música 2n i 3r]

- Jordi Orts [Departament d'orientació, taller de 1r, cinema en VO]

- Teresa Raga [Història 4t, biblioteca]

- Rafa Santibáñez [Educació Plàstica i Visual]

- Mar Sauret [Francés 1r, 2n, 3r i 4t]

- Àfrica Díez  tutora de 1r [Taller d'expressió creativa, Anglés de 1r, anglés oral de 2n i 3r, Educació per la ciutadania de 2n, animació lectora]

- Loli Company tutora de 4t [Informàtica 4t, Informàtica 1r, taller de matemàtiques 2n i 3r i Tècnic Informàtic]

- Núria Pasqual tutora de 2n [Matemàtiques de 1r, 2n i 4t opció A]