Imatge

Equip de mestres de secundària, funcions i àrees de les quals són responsables

- Vicent Calabuig [Història 4t i secretàri]

- Empar Martínez, coordinadora [Valencià, Castellà 3r , Animació lectora]

- Paco Raga tutor de 3r [Informàtica 2n, Naturals 1r i 2n, Biologia-Geologia 3r i 4t, Física i Química 3r, Física 4t, taller de teatre i TMI a 4t, laboratori 3r]

- Hèctor Salvo  [Anglés, Anglés pràctic a 4t, Castellà de 1r i 2n, taller instrumental 1r, 2n i 3r, Llatí 4t ]

- Encarna Coret [Tecnologia, Química 4t, Matemàtiques 4t opció B, Matemàtiques 3r, laboratori 3r, taller instrumental de 1r, taller de matemàtiques 1r]

- Mario López [Educació Física]

- Manel Mateu [Música 2n i 3r]

- Jordi Orts [Departament d'orientació,  cinema en VO]

- Rafa Santibáñez [Educació Plàstica i Visual]

- Mar Sauret [Francés 1r, 2n, 3r i 4t]

- Àfrica Díez  tutora de 1r [Taller d'expressió creativa, Anglés de 1r, Educació per la ciutadania de 2n, Socials 1r, 2n i 3r, Ètica 4t, animació lectora]

- Loli Company tutora de 4t [Informàtica 4t, Informàtica 1r, Taller de matemàtiques 2n i 3r i coordinació TIC]

- Núria Pasqual / Anna Gómez tutora de 1r [Matemàtiques de 1r, 2n i 4t opció A, Tecnologia 1r, suport 3r]

- Carles Fenollosa [biblioteca, anglés oral 2n i 3r, taller de literatura i castellà 4t, anglés extraescolar ESO]