Imatge

Un paquet de serveis per atendre una educació integral

Conscients que l'escola és més que un centre d'estudis, facilitem als nostres alumnes un conjunt de serveis complementaris.

|| Menjador, cuina d'elaboració pròpia

 

|| Matiners, l'escola oberta a partrir de les 7.45

 

|| Transport, les rutes fins a l'escola

 

|| Escola d'anglés, l'aprenentatge de la llengua anglesa [intensiu a l'escola amb professorat nadiu]