Imatge

MÉS INFO: | EQUIP DIRECTIU | EQUIP ADMINISTRACIÓ | CONTACTE | COM ARRIBAR-HI

El calendari d'Admissió per al curs 2015-2016 infantil i primària

1. Confirmació de plaça de l’alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l’article 13 de l’Orde 14/2013, de 4 d’abril, i l’article 7, a 1, 2, 3 del Decret 33/2007.

1.1. Termini de presentació d’instàncies de confirmació en el centre d’origen: fins al 27 de març.

Els centres d’origen elaboraran les llistes provisionals de l’alumnat adscrit admés i es publicaran el 30 de març, tant en el centre d’origen com en el de destinació. Una vegada resoltes les possibles reclamacions pel centre d’origen, es publicarà tant en el centre d’origen com en el de destinació la llista definitiva de l’alumnat adscrit admés, el 14 d’abril. Els centres receptors de les instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres de destinació d’adscripció fins al 24 d’abril. Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes, per part dels centres d’origen als centres d’adscripció, i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça en el centre de destinació: fins al 5 de juny.

 

3. Procés d’admissió de l’alumnat
3.1. Constitució de les comissions municipals d’escolarització: fins al 31 de març
3.2. Publicació de les àrees d’influència i limítrofs: fins a l’1 d’abril
3.3. Publicació de vacants existents en els centres, el 7 de maig
3.4. Presentació de sol·licituds d’admissió en el centre de primera opció: del 8 al 14 de maig
3.5. Comprovació de duplicitats: fins al 19 de maig
3.6. Baremació de les sol·licituds i remissió per part dels consells escolars a la comissió d’escolarització, de les llistes de l’alumnat admés i no admés: 1a opció: 20 al 22 de maig; 2a opció: 25 i 26 de maig; 3a opció: 27 i 28 de maig; 4a opció: 29 de maig i 1 de juny; 5a opció: 2 de juny; 6a opció: 3 de juny; 7a i 8a opció: 4 de juny; 9a i 10a opció: 5 de juny

 

Comissió d’escolarització: 8 i 9 de juny
3.7. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 10 de juny
3.8. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 15 de juny
3.9. Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell escolar del centre: fins al 16 de juny. En el cas que no s’efectuara contestació expressa, la reclamació s’entendrà estimada o denegada segons l’alumne figure en la llista definitiva d’admesos o de no admesos.
3.10. Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admés: el 17 de juny
3.12. Termini de formalització de matrícula: del 22 al 29 de juny
3.13. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: el 30 de juny
3.14. Remissió, per part de la comissió d’escolarització, de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 2 de juliol

 

 


Nou Horari General per al curs 2014-2015

Infantil i primària:

inici de les classes, 9.00h de dilluns a divendres

final de les activitats lectives 16.50h, de dilluns a dijous // 14.30h, divendres

 

secundària:

inici de les classes, 8.30h de dilluns a divendres

final de les activitats lectives 16.50h, de dilluns, dimecres i dijous // 14.30h, dimarts i divendres


Algunes raons per al canvi horari del proper curs (continuació)

Per què no heu fet abans el canvi?, es demanaran no poques famílies. Pel que fa a la unificació de l'horari de secundària, no ho explicarem tot perquè es farà massa llarg. Vam començar la secundària l'any 1995 de manera experimental. En aquell moment s'incorporaven dos cursos nous a l'escola (3r i 4t d'eso), que correspondrien a nové i desé, en aquell moment disposàvem fins a vuité d'EGB. Aleshores, el canvi horari es decidí sobre els cursos nous, i vam mantenir tot aquest temps un horari diferenciat a secundària, contra algunes veus que demanaven la coherència i unes altres que continuaven reticents.

L'aposta enguany és donar cos a secundària com un institut, pel que fa a horaris, recursos, atenció i altres detalls que anirem explicant més envant. Amb la idea de garantir bona atenció, una aposta pel coneixement, metodologies i un seguiment per part de la direcció pedagògica. I també donar alternatives a les vesprades de lliure disposició de tot l'alumnat de secundària.

Continuaran mantenint-se algunes vesprades d'oferta voluntària d'activitats a secundària. Entre més: atenció del Gabinet d'orientació, repàs de continguts instrumentals, activitats d'estudi, i activitats complementàries: taller de teatre, taller de literatura, aprénanglés i altres.

Pel que fa al canvi de vesprada, de dijous a divendres…, és més una sol·licitud d'alumnes i mestres de secundària, en favor de l'aprofitament horari curricular de dijous per divendres. El seguiment fet en algunes classes de secundària els divendres a la vesprada també ha adobat el posicionament en favor del canvi. En cap cas és un canvi de conveniència dels mestres sense cap raó. 

Pel que fa a la disponibilitat dels mestres per l'escola, és fora de dubte, i la dedicació sobrepassa l'horari lectiu setmanal en un grapat d'hores. Pel que fa a formació, pel que fa a organització pel que fa atenció individual dels alumnes i les famílies. Quan s'argumenta contra l'horari dels mestres ens equivoquem, perquè la suma d'hores d'atenció i formació sobrepassa qualsevol mida legal i fins i tot la raonable. No sabem a qui li interessa el soroll, de vegades poc respectuós, sobre si ens aprofitem de cojuntures en favor dels preus i l'economia. Aquest no és el debat. Si algú el vol desviar ja sabrà per què ho fa.

 

 

 


El canvi horari a infantil i primària (començarem a les 9.00h)

El segon gran canvi de la proposta per al curs 2014-2015, és l'avançament de l'inici de classes a les 9.00h. Mitja hora més prompte cada dia. Començar més enjorn no devia representar un problema, en canvi d'acurtar les distàncies horàries de les tres etapes. 'Un bloceducat', que coordina Paco Raga, ha estudiat diversos estudis sobre horaris escolars, i no hi ha una coincidència total. Tenim pedagogs en un costat i l'altre. N'hi ha una coincidència, en canvi, en un punt, sobretot en les escoles nòrdiques: el temps de l'organització és clau. En això coincideix tothom. Allà i ací. Allà en canvi, escoles de major recorregut i eficàcia, també afegeixen que més hores lectives no són de major eficàcia dels resultats. Tenim diversos documents sobre els quals treballem i no fóra el cas de posar-los tots damunt la taula, però Xavier Melgarejo apunta alguns detalls en el seu estudi sobre Finlàndia i l'escola de més èxit, no sols en resultats sinó també en valors.

Durant molt de temps, per l'organització interna, dediquem més horari lectiu a cada nivell escolar: primer, segon, tercer… fins a sisé de primària. Ara, la suma de la mitja hora diària compensarà les dues hores de la vesprada de divendres.

Cada dilluns, els mestres de l'escola treballen fins a les 19.30h, aproximadament. Dilluns és la nostra vesprada de formació interna (claustres, etapes, àmbits de treball, projectes…). És un tret diferenciador del nostre equip, com ho és que el 100% és en un procés o altre de formació. En canvi d'atendre millor l'escola, solament. L'any que ve, amb la nova proposta de disponibilitat de la vesprada de divendres, uns altres equips tindrem temps per a l'organització o la projecció de futur. Ara mateix això ix de les hores de dimarts a divendres més enllà de les vesprades lectives. Equips de direcció, coordinació i consell rector, comissions i altres àmbits de responsabilitat, han de cercar temps d'on no n'hi ha.

Què hem proposat en canvi: la disponibilitat de divendres a la vesprada. Sense embuts: en favor dels equips i de l'escola. demanar si tancarem a les 14.30 fóra gratuït, perquè tant en setembre com en juny, la disponibilitat horària s'allarga fins les 15.15h.


Què passarà la vesprada de divendres?

Si la Direcció Territorial aprova la nova proposta d'horari de l'escola, les vesprades de divendres no n'hi haurà escola. Volem dir ensenyament curricular. Perquè durant la resta de la setmana s'haurà sobrepassat amb escreix l'horari.

Com venim fent durant els mesos de setembre i de juny, oferirem un servei d'atenció i formació a càrrec de mestres. Això són quatre vesprades al mes d'octubre a maig, i el preu serà simbòlic, raonat i ajustat a les necessitats. Dubtar de la qualitat del servei, o escampar rumorologia sobre l'abús de l'escola ni és la nostra realitat ni s'adiu amb la transparència d'un pressupost que presentem cada any al Consell Escolar i en una Assemblea de famílies noves per informar com és l'economia de l'escola. Molts dels serveis que ofereix l'escola són gratuïts, i els preu són ajustats a mercat, equilibrats i dins una economia social d'una cooperativa sense ànim de lucre.

Amb tot, l'escola estudiarà cada cas particular, bo i sabent que haurà d'atendre pagaments de les persones que atenguen el servei. Encara és en fase d'estudi. Per una altra banda, no cal oblidar que el servei escolar de dilluns a divendres s'oferirà amb escreix i amb total garantia sobre els paràmetres equilibrats d'una escola cooperativa concertada.

 

 

Observacions presentades a l'horari general 2014-2015

- Estic d'acord, sempre que no es faça més intensiu

- No ens semblarà bé pagar per les activitats de la vesprada de divendres

- No ens ha semblat bé el moment triat, ni la manca d'explicació ni la manca d'una reunió (ll)

- Voldríem unificar tothom a les 9.00 (inf, prim. eso)

- Preferim divendres fins a les 17.00h

- Divendres 14.30 és incompatible amb l'horari laboral. Divendres hi haurà marge fins a les 15.00h? (llll)

- Dimarts de vesprada podria fer-se repàs de matemàtica a secundària?

- Infantil i primària m'agradaria de mantenir l'horari.

- Suggerim dos preus per a matiners: fins a les 8.30 i a partir de les 8.30h (ll)

- Preferisc l'horari actual

- Voldria que tothom entrés a les 8.30 i eixís a les 15.00h (inf. prim eso)

- No és bona idea allargar la jornada de dilluns a dijous, especialment als menuts.

-Les alumnes d'autobús que comencen a les 8.30h haruan de matinar molt.

- Podríem valorar també setembre i juny de 9 a 16.30h a secundària?

-Estic d'acord sempre que mantingueu el bus.

- Què passarà amb el transport?

-Qui vulga podrà estudiar a les'cola fins a les 17.00h?

- Matiners és un servei car!

- Si és bo per l'escola, feu-ho. Però oferiu opcions de qualitat en els temps de lleure.

  (Ací hi ha contingudes totes les reflexions que han arribat. Si ens n0hem deixada cap, ens la feu arribar.)

 

 

 

Documentació per a la matrícula 14/15

calendari14-15.pdf

ordre_14-2013_de_04-04-2013.pdf

sol_licitud_preinsc..pdf

documentació_aportar.pdf

També pots omplir els documents on-line en la web de conselleria i imprimir-los.


20 Raons per triar una escola de qualitat: particularment, secundària_gavina

QUANTES RAONS SÓN NECESSÀRIES PER CONVÈNCER-NOS D'UN PRODUCTE? Segons Steve Jobs, els productes han de parlar per ells mateixa

 

 


Matrícula final per al curs 2013-2014 (provisional)

INFANTIL (curs/alumnes)

3anys: 27  // 4anys: 25  // 5anys: 25  / TOTAL: 77 alumnes

 

PRIMÀRIA (curs/alumnes)

1r: 27  // 2n: 27  // 3r: 26  // 4t: 27  // 5é: 29  // 6é: 25  / TOTAL: 161 alumnes

 

SECUNDÀRIA (curs/alumnes)

1r: 21  // 2n: 31  // 3r: 28  // 4t: 27   /  TOTAL: 107 alumnes

TOTAL alumnat escolagavina per al curs 2013-2014: 345 alumnes  [*Provisional]

 

 


HORARIS LECTIUS 2013-2014

HORARI SETEMBRE JUNY LECTIU. 9.15 - 9.25 (entrada). 9.30 Inici de classes. 14.00 - 15.00 (eixida). Recolliu els xiquets pel pàrquing del poliesportiu. 14.55 (eixida autobús)

MATINERS. el servei comença a les 7.45 i tanca a les 9.15 (setembre). (mestres Mar i Isabel)

SERVEI VESPRADA. 17.00 (eixida) Per als qui feu el servei de la vesprada en setembre. (mestra Isabel) Per als dos serveis, matiners i vesprada, cal matricular-vos en l'Administració.

TRÀNSIT PARTICULAR (els dos pàrquings tenen una velocitat màxima de 10km/h. L'ús és de vianants, ajusteu-vos a la seguretat i preferència de les persones.)

 

HORARIS OCTUBRE-MAIG:

 

 

Atenció al públic

MATI: de 9.00 a 14.00  ////   VESPRADA: de 15.00 a 17.30


escolagavina_admiratori from escolagavina on Vimeo.


ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

MATÍ: de 9.00 a 14.00  

VESPRADA: de 15.00 a 17.30


RUTES 2013-2014

rutes2013-2014.pdf

Som escola de mestres

Formem part del projecte 'Escola de mestres' al si d'AKOE_educació, una iniciativa innovadora, en favor de l'escola entusiasta i compromesa que anem fent aliats amb altres escoles del país. Volem definir el marc de la pràctica dels mestres en el contentx d'un segle incert i apassionant.