Imatge

La xaranga 2011_2012

Calendari d'assajos del curs. ASSAJOS PER MES:

 OCTUBRE 2011: -Dijous dia 6, de 12.40 a 13.35 h. *Persona de guàrdia substitueix a Motxo i els i les alumnes de la xaranga eixirien abans de classe.

 

NOVEMBRE 2011: -Dijous dia 17 de 12.40 a 13.35 h. *Persona de guàrdia substitueix a Motxo i els i les alumnes de la xaranga eixirien abans de classe.

 -Dijous dia 24 de 13.30 a 14.00 h. * No caldria cap substitució.

 

 GENER 2012: -Dijous 19, de 12.40 a 13.35 h. *Persona de guàrdia substitueix a Motxo i els i les alumnes de la xaranga eixirien abans de classe.

  

FEBRER 2012: -Dijous 9, de 12.40 a 13.35 h. *Persona de guàrdia substitueix a Motxo i els i les alumnes de la xaranga eixirien abans de classe.

 -Dijous 23, de 13.30 a 14.00 h. * No caldria cap substitució.

  

MARÇ 2012: -Dijous 8, de 12.40 a 13.35 h. *Persona de guàrdia substitueix a Motxo i els i les alumnes de la xaranga eixirien abans de classe.

  

-Possibilitat de fer més assajos en abril i maig, segons les necessitats (concerts, trobades, volta a peu, intercanvis...)