Imatge

CALENDARI 2015-2016

DIES A TENIR EN COMPTE

8 de setembre: festa local

10 de setembre: inici del curs a infantil, primària

11 de setembre: inici del curs secundària

2 d'octubre: benvinguda a les famílies

9 d'octubre: diada del País Valencià

1 de novembre: festa de Tots Sants

4 de novembre: Assemblea de pares (nous a l'escola)

27 de novembre: del natalici de l'escola al Centre Cultural de Picanya

7 i 8 de desembre: pont de la maedéu sense màcula

23 de desembre al 6 de gener: Nadal

16, 17, 18 i 19 de març: falles

del 24 d març al 4 d'abril: Pasqua

17 de juny: acabem el curs a secundària

21 de juny: acabem el curs a infantil i primària.

 

 

 


Calendari octubre 2015


Calendari novembre


Calendari desembre 2015


HORARIS GENERALS

HORARI SETEMBRE LECTIU

INFANTIL I PRIMÀRIA

8.50 entrada

9.00 inici de classes

14.30 eixida

14.45 eixida de l'autobús

15.00 tancament de portes

 

ESO

8.20 entrada

8.30 inici de classes

14.30 eixida

14.45 eixida de l'autobús

15.00 tancament de portes

 

MATINERS de 7.45 i a 8.45 hores.

SERVEI VESPRADA de 15.00 i a 16.50 hores.

TRÀNSIT PARTICULAR (els dos pàrquings tenen una velocitat màxima de 10km/h. L'ús és de vianants, ajusteu-vos a la seguretat i preferència de les persones.)