Imatge

EL PRIMER TRIMESTRE DE LLENGUA EN 3r D’ESO

Què hem fet en valencià aquest trimestre? Doncs ara us ho explicaré. Hem revisat continguts ortogràfics i hem fet dos projectes.

Pel que fa a l’ortografia, hem repassat l’accentuació i la dièresi, l’apòstrof i la contracció. Les proves han eixit bastant bé. Després vam treballar les esses.

Quant als projectes, n’hem fet un dels registres lingüístics i un de seqüències textuals.

En el primer, després d’explicar els registres que hi ha, vam fer grups de 4 i cadascun havia de dissenyar una empresa, amb els departaments i les feines a fer, i els registres que havien d’utilitzar. Nosaltres érem els encarregats d’explicar als nous treballadors de la nostra empresa què en féiem, quins registres havíem d’utiltzar i com són. Cada grup féu un treballa audiovisual propi de la seua empresa i el seu curs de formació, perquè qualsevol persona poguera conéixer l’empresa.

Per treballar el segon projecte, primer férem quatre textos per parelles per practicar els quatre tipus de seqüències (descriptiva, narrativa, expositiva i argumentativa). I després analitzàrem els textos d’altres parelles. La segona part del projecte consistia a posar en pràctica la seqüència expositiva i la narrativa, per fer productes audiovisuals i després exposar-los als xiquets d’infantil (4 i 5 anys), en què el tema era l’horta.

Manel Gómez Soriano

NOTES

En aquest espai els tutors o les tutores us comunicarem qualsevol informació important que no puguem introduir al calendari!

 

Instruments d'avaluació 3r: curs 14-15