Imatge

Ací teniu el decret d'optativitat de secundària (curs 10/11)


Optatives a secundària 2013 /2014

1r d'ESO

Oferta Obligatòria

- Segona llengua estrangera (Francés)

- Informàtica

- Optativa instrumental: taller de castellà/valencià/matemàtiques (si hi ha dificultats d’aprenentatge)

 

Oferta general:

- Taller de música

- Comunicació audiovisual

- Anglès Pràctic

 

2n d'ESO

Oferta Obligatòria

- Segona llengua estrangera (Francés)

- Taller de tecnologies

- Optativa instrumental: taller de castellà/valencià/matemàtiques (si hi ha dificultats d’aprenentatge)

 

Oferta general:

- Taller de disseny

- Informàtica

- Taller del Geògraf i de l'Historiador

- Anglès Pràctic

 

3r d'ESO

Oferta Obligatòria

- Segona llengua estrangera (Francés)

- Laboratori de Física i Química

- Cultura clàssica

- Orientació i Iniciació Professional

- Optativa instrumental: taller de castellà/valencià/matemàtiques (si hi ha dificultats d’aprenentatge)

 

Oferta general:

- Dramatització / teatre

- Educació medioambiental

- Taller del geògraf i de l’'historiador

- Laboratori de Biologia i Geologia

- Informàtica

- Taller de llengua estrangera

- Anglès pràctic

- Sector turístic en la CV

- Ampliació de Geografia i Història d'Espanya

- Empresa i Iniciatives Emprenedores

- Llengua i Cultura Xinesa

 

4t d'ESO

Oferta Obligatoria:

- Treball monogràfic d’investigació

- Anglès Pràctic

Oferta general:

- Ampliació de Geografia i Història d'Espanya

- Empresa i Iniciatives Emprenedores

- Llengua i Cultura Xinesa

 

No es pot estudiar la mateixa optativa més d’un curs (excepte la segona llengua estrangera, informàtica i matèries optatives de reforç).