Imatge

L'Aula de Música i el mestre Ferran

Sens dubte que és un dels espais emblemàtics de l'escola. L'aula nova, amb nous materials, amb un acondicionament especial perquè en puguem gaudir, de les activitats i de la música. Enguany hi ha Ferran, que és el nostre mestre. És de Montroi i té una especial atenció, per nosaltres i per l'àrea que treballa. La cançó, els ritmes, la composició, el cor… Aquesta és una part de la nostra programació.Aula de Psicomotricitat

Amb la pràctica psicomotòrica pretenem afavorir la integració de les emocions pròpies dels infants, que gaudesquen del plaer del moviment global, de la dinàmica imaginativa, que reforcen les relacions afectives... Volem ajudar-los a construir un sentiment de continuitat de la pròpia acció i del pensament cognitiu.

 

A la sala de psicomotricitat. Espai per al ritual d'entrada i d'eixida: és l'espai de la paraula, per saludar-se, per fer sentir el cos, per recordar els límits de la sala i del material, per recordar les situacions viscudes, per anticipar-se als desitjos... Espai de l'expressivitat psicomotòrica: on trobem blocs de goma-escuma, matalassos, teles, paracaigudes, coixins, tauler de fusta per fer salts... Mitjançant l'acció, el moviment, la utilització d'objectes, el joc i la creació de de personatges imaginaris o jocs de rols.

Activitats que omplin de plaer la dimensió sensoriomotora (viure i expressar les emocions lligades al moviment i compartir-les amb els altres, viure i fer evolucionar la dinàmica imaginativa en jocs simbòlics, viure un procés d'assegurament del propi infant).

 Espai d'expressió plàstica

Espai d'expressivitat plàstica i constructiva. Permet construir amb fustes de diferents dimensions, manipular o dibuixar. En aquest espai s'ajuda al grup a prendre distància de la dimenció sensoriomotora global en benefici d'altres modalitats d'expressió. És un espai fantàstic per al diàleg de les produccions.

 


Els Tallers

Els tallers s'organitzen per cicles. Funcionen amb grups reduïts de 9-10 xiquets/es. Cada taller consta de dues sessions, una vesprada a la setmana, dirigits per les mestres amb pares/mares que hi col·laboren.Els xiquets/es passen per cadascun dels tallers. La durada de l'activitat és d'una hora.

S'enceta a 2n del 2n cicle d'Educació Infantil i continua fins al 3r cicle de primària. A la classe de 3 anys també realitzen tallers de manera esporàdica amb l'ajut de la mestra de suport.

A l'escola infantil els tallers que treballem són:

Modelatge: tècniques bàsiques amb fang

Pintura: colors primaris i elaboració de secundaris

Ordinador: activitats amb el CLIC

Tapís: amb teles, betes i botons

Cuina: coques de cacau i dolces

 


Els Racons

Possibiliten que cada infant puga anar fent el procés d'aprenentatge segons el seu nivell maduratiu. Amb aquest tipus de treball l'ajudem a refermar unes estructures mentals necessàries per al desenvolupament, perquè pot refer el treball tantes vegades com ho necessite, atés que els materials són manipulables.El treball per racons afavoreix l'autoestima i l'adquisició de seguretat personal, i n'eludeix la por a equivocar-se. El treball es basa en l'experimentació (assaig-error-encert). L'estructura dels racons permet que l'alumnat trie quin vol treballar, respectant el ritme i el nivell maduratiu.